English Name @ PALM, SEU

 

(乔聪玉)
Congyu Qiao
M.Sc. Student
PAttern Learning and Mining(PALM) Lab
School of computer science and engineering
Southeast University, Nanjing

Supervisor: Professor Xin Geng
Email: qiaocy@seu.edu.cn

   

Biography

2019.06 ~ Now

M.Sc, Department of School of Computer Science and Engineering , Southeast University, China

2016.09 ~ 2020.06

B.Sc, Department of School of Computer Science and Engineering , Nanjing University of Science and Technology, China

Research Interests

  • Label distribution learning;

  • Machine learning;

  • Pattern recognition;

  • Computer vision;

Publications

  • Qian, M., Congyu Qiao, Jiamin Lin, Zhenyu Guo, LI, C. Leng and Jian Cheng. “BGGAN: Bokeh-Glass Generative Adversarial Network for Rendering Realistic Bokeh.” ECCV Workshops (2020).

  • Sun, Jin-yu, Yue Qiu, Hong-Cheng Guo, Yang Hua, Bo Shao, Yucong Qiao, J. Guo, Han-Lin Ding, Z. Zhang, Ling-feng Miao, N. Wang, Y. Zhang, Y. Chen, J. Lu, M. Dai, C. Zhang and R. Wang. “A method to screen left ventricular dysfunction through ECG based on convolutional neural network.” Journal of cardiovascular electrophysiology (2021): n. pag.

Awards & Honors

Teaching Assistant

Academic Service

Correspondence

Email

qiaocy@seu.edu.cn

Laboratory

501, Building of Computer Science and Engineering, Southeast University.